Skip Navigation LinksYucca > Garancija

Garancija1. v podjetju YUCCA d.o.o. Rimske Toplice pogodbeno sodelujemo samo s proizvajalci, ki za svoje izdelke nudijo kupcem garancijo.

2. Garancijska doba je od proizvajalca do proizvajalca različna. Giblje se od 12 - 60 mesecev.

3. Proizvajalec jamči, da bo izdelek brezhibno služil svojemu namenu, če se boste ravnali po navodilih iz garancijskega lista.

4. Proizvajalec jamči, da bo v garancijskem roku na svoje stroške odpravil eventuelne pomanjkljivosti oziroma napake na izdelku. V kolikor proizvajalec sam ali njegovi pooblaščeni servisi ne morejo odpraviti pomanjkljivosti pri kupcu, bodo le te odpravil pri proizvajalcu oziroma v pooblaščenih servisih. V navedenem primeru stroške prevoza krije proizvajalec ali prodajalec, vendar je kupec dolžan izdelek ustrezno zaviti in zaščititi ter ga pripraviti za transport.

5. Rok za odpravo napak v garancijski dobi je 45 dni od dneva prejema reklamacije. Če proizvajalec ali njegov pooblaščeni servis v tem času ne reši reklamacije, ima kupec pravico zahtevati drug izdelek.

6. Reklamacija mora biti podana v pisni obliki in posredovana na naslov prodajalca YUCCA d.o.o. Šmarjeta 17, 3272 Rimske Toplice ali na naslov proizvajalca.

7. Garancija velja od dneva prevzema izdelka oziroma blaga.

Garancija ne velja pri:
1. Okvarah nastalih zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja, mehanske poškodbe in okvar v primeru višje sile
2. Pri spremembah oz. predelavah in dodelavah na izdelku.
3. Pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k izdelku
4. Pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb
5. Pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega in nestrokovnega ravnanja
6. Če kupec ob reklamaciji ne predloži kopije računa in pripadajočega garancijskega lista z datumom prodaje in žigom prodajalca