Skip Navigation LinksYucca > Pravno obvestilo

Pravno obvestilo in splošni pogoji uporabe spletne strani

Želimo, da si preberete Splošne pogoje uporabe spletne strani www.yucca-rt.si

Podjetje in avtorji vsebin objavljenih na navedeni spletni strani od uporabnika pričakujemo, da bo spoštoval zapisane določbe in zakone s področja varovanja zasebnosti, prava intelektualne lastnine ter avtorskega prava. V nasprotnem primeru bomo ob odkritju zlorabe in kršenja zakonov proti storilcu prisiljeni ukrepati

Avtorske pravice

Na podlagi Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) je podjetje YUCCA d.o.o. Rimske Toplice (v nadaljevanju podjetje) nosilec materialnih avtorskih pravic nad vsebinami v najširšem pomenu (besedila, fotografije, skice, načrti, zemljevidi, avdio – video posnetki, računalniški programi) objavljenimi na spletni strani www.yucca-rt.si. Prepovedano je vsakršno prepisovanje, kopiranje, razmnoževanje in kakršnokoli razširjanje v komercialne namene brez pisnega dovoljenja podjetja. Z zakonom (ZASP, 48., 49., 51. člen) sta izjemoma dovoljena uporaba oziroma reproduciranje avtorskega dela na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki. Pri tem je obvezno navesti vir in avtorstvo dela. 50. člen ZASP-a dovoljuje tudi uporabo in reproduciranje avtorskega dela v omejenem številu za zasebno, nekomercialno rabo.

Varstvo osebnih podatkov

Podjetje zagotavlja, da v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) po svojih najboljših močeh varuje osebne podatke uporabnikov spletne strani. Podjetje zbira osebne podatke samo kadar jih uporabnik posreduje prostovoljno ali podpiše izjavo, s katero dovoljuje zbiranje, hranjenje in obdelavo osebnih podatkov. Zbrani osebni podatki se hranijo samo toliko časa, kot je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani. Podjetje osebnih podatkov uporabnikov ne bo posredovalo nobeni nepooblaščeni fizični ali pravni osebi. V primeru, ko podjetje sodeluje z drugimi podjetji, ki zanj opravljajo storitve (npr.: izdelava spletne strani, izvedba nagradne igre, posredovanje nagrad, itd…) bo tem omogočen dostop do podatkov, ki so neizogibni za izvedbo njihove storitve. Ta podjetja ali posamezniki so obvezani, da dostopa do podatkov ne bodo zlorabila. Posredovane podatke bodo uporabljala izključno za izvrševanje dogovorjenega dela.

Odgovornost podjetja

Podjetje se obvezuje, da bo v dobri veri in okviru svojih zmožnosti skrbelo za pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin na spletni strani. S tem podjetje ne izključuje možnosti pojava napak med objavljenimi vsebinami. Posredovane informacije so zgolj informativne narave, saj podjetje ne more prevzeti odgovornosti za njihovo absolutno točnost. Podjetje niti druga fizična ali pravna oseba, ki sodeluje pri izdelavi in nadgradnji spletne strani, ne more biti odgovorna za navadno škodo, izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe spletne strani ali nezmožnosti uporabe le-lega. Podjetje se bo po svojih najboljših močeh trudilo za nemoteno delovanje spletne strani, vendar ne more biti odgovorno za navadno škodo, izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi motenega delovanja spletne strani. Navedene cene so zgolj informativne in fotografije izdelkov simbolične. Podjetje ne more jamčiti, da so vsi izdelki iz spletnega ali pisnega kataloga na ogled tudi v salonu pohištva. Podjetje lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeni spletno stran.

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Informacije in gradiva, ki so prikazana na spletni strani, lahko uporabnik naloži iz strežnika za svojo osebno, domačo rabo. Pri tem ne sme spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine in obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Podjetje ne odgovarja za obliko in vsebino spletne strani, ki so kakorkoli povezane s spletno stranjo podjetja. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost podjetja za vse primere izključena.

Hipertekstualne povezave

Narava svetovnega spleta in spletne strani podjetja onemogoča nadzor nad vsebinami, do katerih vodijo hipertekstualne povezave (linki) s tega spletnega mesta. Zaradi tega podjetje ne prevzema nikakršne odgovornosti za vsebine, ki so uporabniku dostopne preko teh povezav.

Naročanje brezplačnih E-obvestil in nasvetov

Spletna stran vključuje možnost naročanja E-obvestil in nasvetov, ki je orodje za ohranjanje stika med uporabniki in podjetjem. Namenjen je obveščanju o novostih na spletni strani in v podjetju, nagradnih igrah, svetovanju uporabnikom, itd…… Podjetje se obvezuje, da bo tako pridobljene podatke zbiralo in hranilo izključno za pošiljanje E-obvestil in nasvetov in jih ne bo posredovalo nobeni nepooblaščeni fizični ali pravni osebi.
S tem ko se uporabnik naroči na E-obvestila in nasvete ter posreduje svoj E-naslov, se strinja tudi z izjavo objavljeno na spletni strani, kjer se posreduje E-naslov.
Naročnik E-obvestil in nasvetov se lahko kadarkoli odjavi od prejemanja obvestil in nasvetov, ravno tako enostavno, kot se je nanje prijavil. Z odjavo se naročnikov elektronski naslov izbriše iz seznama.

Splošno

Za morebitne spore iz naslova uporabe spletne strani podjetja se uporabi slovenska zakonodaja. Za rešitev morebitnih sporov je pristojno sodišče v Celju. Z uporabo spletne strani uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in da se z njimi strinja.